• Curs opțional
  primar | gimnaziu

LECTURĂ ȘI
SCRIERE CREATIVĂ
Realitatea din spatele ficțiunii

Iată 3 motive pentru a alege
acest opțional:
 1. Cursul opțional are în vedere dezvoltarea competenței de lectură a elevilor, valorificând texte literare și nonliterare, în vederea înțelegerii lumii în care trăiesc. Cursul beneficiază de un pachet educațional complet: programă, planificări, ghidul profesorului, suport de curs, fișe de evaluare.
  Textele nonliterare sunt raportate la opere literare, iar împreună reprezintă pre-texte pentru scrierea creativă. Totodată, ele contribuie la exersarea competențelor pentru examenele naționale.
 2. Conținuturile și competențele sunt în acord atât cu noua programă de limba și literatura română (aprobată prin OMEN nr. 3393/28.02.2017), cât și cu programa curentă (aprobată prin OMECI nr. 5097/09.09.2009), iar suportul de curs și fișele de lectură, exercițiile de înțelegerea a textului și itemii vizează metode activ-participative, menite să stimuleze creativitatea și procesele cognitive superioare (inclusiv metacogniția).
 3. Pachetul urmărește dezvoltarea competenței de învățare pe tot parcursul vieții, prin imprimarea unui ritm constant de lectură. El se adresează atât profesorilor de limba și literatura română care doresc să mențină vie dorința de cunoaștere a copiilor, cât și elevilor și părinților care doresc să reușească la școală și în viață.
Solicită materialele-suport pentru curs
 • Curs opțional
  gimnaziu | liceu

GEOȘTIINȚE
De la secretele trecutului
la viitorul planetei

Iată 3 motive pentru a alege
acest opțional:
 1. Pachet educațional complet, care conține: model de programă realizată conform noului curriculum național, model de planificare calendaristică și proiectare pe unități de învățare, sugestii metodologice detaliate, suport de curs pentru elevi.
 2. Conținut interdisciplinar, conectat la realitate.
 3. Suport de curs modern, prietenos, captivant.
Solicită materialele-suport pentru curs
 • Curs opțional
  gimnaziu | liceu

IDEI VERZI PENTRU
PLANETA ALBASTRĂ

Iată 3 motive pentru a alege
acest opțional:
 1. Pachet educațional complet, care conține: model de programă realizată conform noului curriculum național, model de planificare calendaristică și proiectare pe unități de învățare, sugestii metodologice detaliate, suport de curs pentru elevi, acces la concursul național Lumea pe care o descoperi inclus în Calendarul Activităților Educative al MEN.
 2. Conținut interdisciplinar, conectat la realitate.
 3. Suport de curs modern, prietenos, captivant.
Solicită materialele-suport pentru curs
 • Curs opțional
  gimnaziu| liceu

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE
în societatea cunoașterii

Iată 3 motive pentru a alege
acest opțional:
 1. Suportul de curs este unul inedit și deosebit de atrăgător: o colecție de planșe reprezentând corpuri geometrice cu aspect tridimensional, vizibile cu ajutorul unor ochelari speciali, incluși în pachet. În afară de aspectul lor spectaculos, captivant, aceste imagini tridimensionale – numite anaglife – constituie un ajutor real, prețios în înțelegerea de către elevi a geometriei în spațiu.
 2. Sunt prezentate principalele corpuri geometrice studiate în școală, elementele, proprietățile și formulele de calcul specifice fiecăruia dintre ele, la care se adaugă fotografii ale unor obiecte din lumea înconjurătoare, care ajută la înțelegerea noțiunilor studiate. De asemenea, planșele includ probleme de geometrie și trigonometrie, cu figuri 3D.
 3. Pachetul mai conține planșe decupabile, cu desene de corpuri geometrice – a căror asamblare permite o bună vizualizare în spațiu și dezvoltarea abilității de a construi corpuri geometrice -, un memorator de formule matematice și ochelarii speciali care permit vizualizarea în trei dimensiuni a desenelor.
Solicită materialele-suport pentru curs

1, 2, 3, 4Să te implici nu a fost niciodată mai simplu.